Kara umowna za opóźnienie w dostawie łaunku!?!?
50510
post-template-default,single,single-post,postid-50510,single-format-standard,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Kara umowna za opóźnienie w dostawie łaunku!?!?

Konwencja CMR nie przewiduje żadnych sankcji za sam fakt opóźnienia w przewozie a możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia uzależniona jest zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji od wykazania wysokości szkody przez poszkodowanego.

Dlatego w przypadku, gdy w danym zleceniu transportowym znajduje się postanowienie o karze za opóźnienie należy uznać, iż ta część umowy jest nieważna. Art. 41 ust. 2 Konwencji ma charakter bezwzględnie obowiązujący i wyraźnie zakazuje wprowadzania do umów postanowień naruszających przepisy Konwencji CMR. Zastrzeżenie kary umownej za opóźnienie w przewozie jest zatem nieważne takie stanowisko przedstawia m.in. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 17 listopada 2017 r. (sygn. akt XIII Ga 1038/17).

Roszczeniem, którego przysługuje w przypadku opóźnienie jest roszczenie o naprawienie szkody, ale tylko w przypadku, gdy ta faktycznie powstała.