Kiedy do przewozu ma zastosowanie konwencja CMR???
50528
post-template-default,single,single-post,postid-50528,single-format-standard,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Kiedy do przewozu ma zastosowanie konwencja CMR???

Konwencja CMR ma ona zastosowanie do wszelkich umów zarobkowego przewóz drogowego towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których  przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się (tzn. jest stroną konwencji CMR).

Dla kwalifikacji umowy pod Konwencję CMR znaczenie ma:

– trasa przewozu – miejsca przyjęcia towaru i jego wydania leżą w dwóch różnych państwach, z których przynajmniej jedno jest stroną omawianej konwencji;
– przewóz towaru pojazdem drogowym;
– odpłatny charakter umowy;

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż Konwencji CMR znajduje zastosowanie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej (siedziby) stron umowy.

Konwencja CMR nie reguluje wszystkich kwestii wynikających z międzynarodowego przewozu drogowego towarów. W  takim przypadku stosuje się pomocniczo przepisy prawa wewnętrznego, w  tym Prawa przewozowego (omówienie zastosowania prawa przewozowego, już wkrótce), które mówi, że przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Konwencja CMR nie ma natomiast zastosowania do umów najmu pojazdu samochodowego i do umów spedycji, ale o tym kolejny wpis.