Kontrahent nie spłacił faktury w terminie?
50519
post-template-default,single,single-post,postid-50519,single-format-standard,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Kontrahent nie spłacił faktury w terminie?

Jeśli twój kontrahent opóźnia się w spłacie faktury, to zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych, takie opóźnienie rodzi obowiązek po jego stronie do uiszczenia opłaty tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Od 1 stycznia 2020 roku kwota ta jest uzależniona od wysokości wierzytelności tj:
40 EUR- gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
70 EUR– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. To znaczy, że jeśli dzień zapłaty faktury był oznaczony na 1.03.2020 to masz Przedsiębiorco prawo do żądania 40,70 lub 100 EUR po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w dniu 29 lutego.

Powyższe kwoty należą się bez wezwania, w dniu nabycia prawa do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych tj. dzień następujący po dniu oznaczonym na fakturze jako dzień zapłaty. Nie musisz wzywać dłużnika do zapłaty tej kwoty, Twój dłużnik jako podmiot profesjonalny w obrocie, powinien o takim obowiązku wiedzieć.

CO WAŻNE!

Nowe brzmienie ustawy znajdzie zastosowanie do wierzytelności powstałych po 1 stycznia 2020 r. Natomiast kwot 70 lub 100 euro możemy domagać się także z tytułu faktur, co do których dłużnik popadł w opóźnienie po 1 stycznia 2020 r. – nawet jeżeli faktury były wystawione w roku poprzednim!