Odzyskaj myto
Jak uzyskać zwrot myta, opłaty za transport na terenie Niemiec.
Myto, Niemcy, DE, odzyskaj, jak odzyskać, transport, ładunek, ładunki, kancelaria, WLC, Wojcik, legal, zwrot, podatku, myta, unia europejska, unii, znpd, trans, timo, fracht, wójcik,
51503
page-template-default,page,page-id-51503,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

ODZYSKIWANIE OPŁAT DROGOWYCH
W NIEMCZECH – ZWROT MAUT

Jaką kwotę można uzyskać?

Za okres do dnia 28 października 2020 roku, w związku z wyrokiem TSUE Republika Federalna Niemiec powinna zwrócić firmom transportowym, co najmniej 3,8% lub 6% uiszczonych opłat.

 

W przypadku okresu od dnia 28 października 2020 roku stawka za MAUT w Niemczech w związku z nowelizacja ustawy o opłatach drogowych obowiązującą na terenie Niemiec, ulega obniżeniu koszt za utrzymanie infrastruktury.  Ustawa działa wstecz od dnia orzeczenia, co umożliwia zwrot w podanych poniżej kwotach od dnia 28 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku. Szczegółowy wykaz poniżej:

 

Rodzaj pojazdu

Kwota opłat zgodnie z poprzednią ustawą

 

Kwota opłat od 28 października 2020 r. w centach/km na podstawie znowelizowanej ustawy

Zwrot w centach/km

 

Od 7,5 t do poniżej 12 t DMC

 

8

6,5 1,5

DMC od 12 do 18 t

 

11,5 11,2 0,3

Powyżej 18 t DMC do 3 osie

 

16 15,5 0,5

Powyżej 18 t DMC przy 4 lub więcej osi

 

17,4 16,9 0,5

 

Zwrot wylicza się w oparciu o kwotę z ostatniej kolumny pomnożonych przez przejechane przez dane auto kilometry, którego opłata dotyczyła w okresie zwrotu od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 r.. Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 października 2021 roku.

Dlaczego można dochodzić zwrotu MAUT?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2020 roku potwierdził, że Niemcy nie mogą do opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe doliczać kosztów związanych z policją drogową.

 

Trybunał stwierdził przede wszystkim, że państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej zobowiązane do ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury.

 

Przedmiotowe orzeczenie potwierdza, iż przewoźnicy, który dokonywali zapłaty za myto na terenie Niemiec mogą żądać częściowego zwrotu tej opłaty.

 

Przedmiotowe orzeczenie zapadło na podstawie pytania prejudycjalnego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2020 roku – C-321/19.

 

W związku z wyżej wskazanym wyrokiem dnia 1 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy opłatach drogowych obowiązująca na terenie Niemiec. Nowelizacja działa wstecz od dnia wyroku tj., od dnia 28 października 2020 roku. Ustawa obniża bezpośrednio stawki za MAUT (tabela).

 

Kancelaria pomaga polskim przewoźnikom w odzyskiwaniu tej opłaty za pośrednictwem swojego oddziału w Berlinie.

Co jest potrzebne, aby odzyskać MAUT?

dane firmy;

• zestawienie lub wykaz płatności opłat drogowych (przez „Toll Collect”);

• dowód zapłaty opłat drogowych (np. paragony, kwity, rachunki, noty obciążeniowe, potwierdzenia dokonania przelewu);

• wykaz pojazdów, dla których zostały uiszczone opłaty drogowe włącznie z kserokopią dowodów rejestracyjnych;

• ewentualnie: umowa z Toll Collect;

 

Jaką kwotę można uzyskać?

Z ww. wyroku TSUE wynika, iż Republika Federalna Niemiec powinna zwrócić firmom transportowym, co najmniej 3,8% lub 6% uiszczonych opłat.

 

 

OFERTA

Celem uzyskania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres mailowy z danymi firmy, liczbą pojazdów oraz kwotą zapłaconego MAUT.