Odzyskaj myto
Jak uzyskać zwrot myta, opłaty za transport na terenie Niemiec.
Myto, Niemcy, DE, odzyskaj, jak odzyskać, transport, ładunek, ładunki, kancelaria, WLC, Wojcik, legal, zwrot, podatku, myta, unia europejska, unii, znpd, trans, timo, fracht, wójcik,
51503
page-template-default,page,page-id-51503,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

ODZYSKIWANIE OPŁAT DROGOWYCH
W NIEMCZECH – ZWROT MAUT

Dlaczego można dochodzić zwrotu MAUT?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2020 roku potwierdził, że Niemcy nie mogą do opłat za przejazd z tytułu użytkowania transeuropejskiej sieci drogowej przez pojazdy ciężarowe doliczać kosztów związanych z policją drogową.

Trybunał stwierdził przede wszystkim, że państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej zobowiązane do ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury.

Przedmiotowe orzeczenie potwierdza, iż przewoźnicy, który dokonywali zapłaty za myto na terenie Niemiec mogą żądać częściowego zwrotu tej opłaty.

Przedmiotowe orzeczenie zapadło na podstawie pytania prejudycjalnego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2020 roku – C-321/19.

Kancelaria pomaga polskim przewoźnikom w odzyskiwaniu tej opłaty za pośrednictwem swojego oddziału w Berlinie.

Co jest potrzebne, aby odzyskać MAUT?

dane firmy;

• zestawienie lub wykaz płatności opłat drogowych (przez „Toll Collect”);

• dowód zapłaty opłat drogowych (np. paragony, kwity, rachunki, noty obciążeniowe, potwierdzenia dokonania przelewu);

• wykaz pojazdów, dla których zostały uiszczone opłaty drogowe włącznie z kserokopią dowodów rejestracyjnych;

• ewentualnie: umowa z Toll Collect;

 

Jaką kwotę można uzyskać?

Z ww. wyroku TSUE wynika, iż Republika Federalna Niemiec powinna zwrócić firmom transportowym, co najmniej 3,8% lub 6% uiszczonych opłat.

 

 

OFERTA

Celem uzyskania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres mailowy z danymi firmy, liczbą pojazdów oraz kwotą zapłaconego MAUT.