Portfolio Categories Zakres specjalizacji
-1
archive,tax-portfolio_category,term-zakres-specjalizacji,term-30,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

MEDIACJE

Mediacje są w Polsce nowym sposobem na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie sporów, stanowiącym alternatywę dla sporów sądowych. W zakresie mediacji pomagamy jako mediatorzy, jak i jako pełnomocnicy stron w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez niezależne ośrodki mediacyjne.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo zamówień publicznych jest sposobem wydatkowania środków publicznych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnym. Obszar zamówień publicznych jest bezwzględnie związany o biznesowym obszarem Klientów Kancelarii. W przedmiotowym zakresie zapewniamy wsparcie od etapu składania ofert, zapytania

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo własności intelektualnej i własności przemysłowej są obszarami stanowiącymi obszerną dziedzinę prawa związanego z nowoczesnym biznesem. W przedmiotowym zakresie pomagamy klientom w skutecznej ochronie przysługujących im praw autorskich i pokrewnych, znaków przemysłowych i towarowych, patentów, jak

OBSŁUGA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Prowadzenie działalności gospodarczej, wiąże się również z prowadzeniem procesów inwestycyjnych w szczególności budowlanych, w tym zakresie pomagamy Klientów od momentu planowanego zakupu nieruchomości, a następnie zakup nieruchomości, podpisania i realizacji umów z projektantami, architektami, konstruktorami, jak i firmami

PRAWO OBLIGACJI

W zakresie obligacji korporacyjnych świadczymy pomoc prawną na rzecz emitentów, jak i obligatariuszy, celem realizacji praw i obowiązków wynikających z emisji obligacji, jak i realizacji obowiązków podmiotów powiązanych z emisją, w szczególności administratora zabezpieczeń. W koniecznych przypadkach reprezentujemy, również

LIKWIDACJA SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń, jak i sprawcom wypadków. W związku z praktykami zakładów ubezpieczeń zaniżających wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia pomagamy uzyskać odszkodowania, które w pełni rekompensują szkody w majątku naszych klientów.

PRAWO SPÓŁEK

Rejestracja spółek – w tym przygotowanie umów spółek, oświadczeń członków zarządu oraz zastępstwo przed sądem rejestrowych; Bieżąca obsługa spółek – podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, zmiany w organach – radzie nadzorczej, zarządzie, dokapitalizowanie spółki przez wspólników; Likwidacja spółek –

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Pomoc na każdym etapie windykacji: – postępowanie przedsądowe – wezwania do zapłaty, pisma przedsądowe; – postępowanie sądowe – zarówno gospodarcze, jak i cywilne, od wniesienia pozwu lub odpowiedzi na pozew do uzyskania

PRAWO PRZEWOZOWE

Świadczymy pomoc na rzecz firm przewozowych i spedytorów, którzy zajmują się przewozem drogowym, w szczególności wykonywanym na podstawie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja