Jaka sankcja za nierzetelne prowadzenie firmy?
50970
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-50970,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Jaka sankcja za nierzetelne prowadzenie firmy?

 

Jedną z sankcji, którą przewidują przepisy prawa po za sankcjami karnymi, jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość taką daje art. 373 i 374 Prawa upadłościowego.

Zakaz prowadzenie działalności orzekany jest od jednego do dziesięciu lat. Przedmiotowy zakaz dotyczy:

– prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej,

– pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Celem zakazu, o którym mowa, polegający na czasowym wyłączeniu od udziału w obrocie gospodarczym osób, które dopuściły się zachowań zagrażających pewności i bezpieczeństwa tego obrotu. Cel ten, mający charakter ochronny w stosunku do pozostałych uczestników obrotu gospodarczego- Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2019 r. V CSK 632/17.

Zakaz orzekany jest m.in. w przypadku, gdy dana osoba będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość ogłasza się względem dłużnika, który stał się niewypłacalny. Stan niewypłacalności to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku osób prawnych stan niewypłacalności powstaje, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, sąd bierze pod uwagę:

– stopień winy oraz
– skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczyna się m.in. na wniosek wierzyciela.

Przedmiotowy wniosek służy również do ,,mocnego” zasygnalizowania dłużnikowi o konieczności spłaty zobowiązania, ponieważ orzeczenie zakazu w praktyce może uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności.

Data

30 kwietnia 2020

Kategoria

Baza wiedzy