Niedozwolone postanowienia zawarte w zleceniach transportowych – zrzeczenie się rekompensaty z tytułu odzyskiwania należności!!!
50953
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-50953,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Niedozwolone postanowienia zawarte w zleceniach transportowych – zrzeczenie się rekompensaty z tytułu odzyskiwania należności!!!

 

W jednym z poprzednich postów pisaliśmy o prawie przedsiębiorcy do dochodzenia kwot 40, 70 bądź 100 EUR tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności między podmiotami profesjonalnymi. Dziś pragniemy zasygnalizować istnienie niepokojącej praktyki w branży transportowej a mianowicie umieszczenie w zleceniach transportowych postanowienia, na mocy którego Przewoźnik zrzeka się prawa do dochodzenia przysługującej mu należności.Takie postanowienie z prawnego punktu widzenia jest nieskuteczne a przewoźnik mimo istnienia takiego postanowienia w zleceniu ma możliwość ich dochodzenia w momencie nabycia prawa do dochodzenia odsetek za opóźnienie tj. w dniu następującym po dniu określonym na fakturze jako dzień zapłaty.

Nieważność takiego postanowienia wynika wprost z samej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, który w art 13 wyraźnie wskazuje, że postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w (…) art. 10 (..) lub mające na celu obejście tych przepisów, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.

Data

30 kwietnia 2020

Kategoria

Baza wiedzy