Odsetki i ich rodzaje!
50960
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-50960,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Odsetki i ich rodzaje!

 

Źródłem odsetek jest czynność prawna – np. umowa, ustawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu.

Odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie cudzej sumy pieniężnej lub też wynagrodzenie będące rodzajem zryczałtowanego odszkodowania na wypadek spóźnionej zapłaty.

Istnieją różne klasyfikacje odsetek, dla najbardziej dokładnego przedstawienia ich rodzajów przedstawiamy je w sposób następujący:

– ZWYKŁE (KAPITAŁOWE) – wynoszą 4,5 %. – art. 359 § 2 k.c..

– ODSETKI UMOWNE – których wysokość strony ustalają w umowie. Przepisy dodatkowo, wskazują, iż wysokość odsetek nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych ( tj. nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych).

– ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE – wynoszą 6,5 % – art. 481 § 2 k.c..

– ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – 9%- art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

– ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH – 11 % – art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Odsetki należą się wierzycielowi za samo opóźnienie się w spełnieniu świadczenia, niezależnie od tego, czy poniósł on szkodę i czy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności; stanowią one – opartą na uproszczonych zasadach – rekompensatę uszczerbku majątkowego doznanego przez wierzyciela w wyniku pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego mu świadczenia pieniężnego.- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2017 r. IV CSK 106/16.

Data

30 kwietnia 2020

Kategoria

Baza wiedzy