Przewóz kabotażowy – lecencja
51477
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-51477,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Przewóz kabotażowy – lecencja

Przewóz kabotażowy to przewóz wykonywany jako „krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”. Chodzi o sytuacje, gdzie przewoźnik z Polski będzie wykonywał tymczasowo przewozy krajowe na terenie np. Niemiec. Chodzi więc o sytuacje, gdzie przewozu kabotażowego czyli wykonywanie usług transportowych wewnątrz danego kraju będzie dokonywał przewoźnik zagraniczny, jeśli miejsce załadunku i rozładunku znajduje się w tym kraju. Trzeba pamiętać, że chodzi tu o przewozy które odbywają się wewnątrz jednego kraju a dokonywane są przez przewoźnika będącego obywatelem innego kraju.
Do tego typu przejazdów zastosowane ma Rozporządzenie 1072/2009/WE. Ma ono zastosowanie do międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przejazdach na terytorium wspólnoty. Ma też zastosowanie do krajowego przewozu drogowego rzeczy realizowanego na podstawie tymczasowego zezwolenia przez przewoźnika nie mającego siedziby w danym państwie członkowskim.
Dyrektywa określa kto jest uprawniony do wykonywania przewozów kabotażowych – jest nim każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego kierowca posiada świadectwo kierowcy, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 roku podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Dokumentem niezbędnym do wykonywania przez kierowcę przewozów kabotażowych jest posiadanie LICENCJI WSPÓLNOTOWEJ. Wydaje się ją na okres 10 lat z opcją przedłużenia ważności. Mogą się o nią starać przewoźnicy, którzy mają uprawnienia do wykonywania transportów międzynarodowych z siedzibą na terenie jednego z państw członkowskich UE. Licencja wspólnotowa wydawana jest przez właściwe orga­ny państwa członkowskiego-siedziby na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, z możliwością jego przedłużenia. Jest ona wydawana na nazwisko/nazwę przewoźnika i nie może być przekazywana osobie trzeciej. Uwierzytelniony wypis z licencji wspólnotowej przechowywany jest w każdym z pojazdów przewoźnika i musi być okazywany na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.
Data

21 lipca 2020

Kategoria

Baza wiedzy