Коллектив
51729
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-51729,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
Ewelina Wójcik
Radca prawny od 2015 roku, egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem, certyfikowany mediator gospodarczy.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o.(obecnie Cirkle K), gdzie świadczyła pomoc prawną od 2009 roku do 2015 roku, oraz jako radca prawny w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego- kierunek prawo, Wydziału Dziennikarstwa i Nauki Politycznych- kierunek dziennikarstwo i komunikacja Społeczna, studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w postępowaniu sądowym i prawie spółek handlowych. W szczególnym obszarze zainteresowania jest świadczenie pomocy prawnej Klientom z branży TSL, w tym spraw związanych z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – windykacja należności, likwidacja szkód na pojeździe i towarze związanych z wypadkami komunikacyjnymi, szkody powstałe z uszkodzeniem lub zaginięciem towaru. W zakresie prawa spółek pomaga klientom w doborze odpowiedniej formy wykonywania działalności gospodarczej- danego typu spółki, jak również doradza w zakresie bieżącej działalności. Ponadto w obszarze specjalizacji pozostaje Prawo obligacji, gdzie doradza zarówno obligatariuszom, jak i emitentom obligacji. Poza prawem gospodarczym pomaga również Klientom w sprawach spadkowych.
Konrad Wyrobek
Radca prawny od 2018 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał  Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie świadczył pomoc prawną od 2011 roku, a jako radca prawny od 2018 roku. Stale świadczy pomoc prawną jako radca prawny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach i Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego
– Prawo Zamówień Publicznych oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego — Prawa Własności Intelektualnej.

 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności realizowanej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych i w postępowaniach z tymi jednostkami. W szczególnym obszarze zainteresowania jest świadczenie pomocy prawnej Klientom — państwowym i samorządowym instytucjom kultury, w tym zakresie obsługi organizacyjnej instytucji kultury. W zakresie prawa zamówień publicznych doradza i wspiera zarówno zamawiających, jak i wykonawców, przystępujących do procedur udzielania zamówień publicznych. Ponadto wspiera klientów w szeroko pojętym prawie kontraktowym, zapewniając Klientom, jak najpełniejsze zabezpieczenie ich praw w umowach zawieranych w ich bieżącej działalności.
Małgorzata
Gradek-Lewandowska
Radca prawny od 2001r., certyfikowany mediator wpisana na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy wpisana na listę stałych mediatorów Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach i Gdańsku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: kancelarii prawnej Clifford Chance. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Negocjacje i mediacje biznesowe”. Wykładowca Warszawskiej Izby Radów Prawnych.

 

Specjalizuje się w prawach własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej, prawnych aspektów komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, renomy, know-how, prywatności, innych dóbr osobistych, obrotu dobrami luksusowymi oraz z sektora produktów konsumenckich i FMCG; prawnych kwestii startup-ów, e-commerce, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, danych osobowych, obsługi projektów informatycznych.
Krzysztof Pyśk
Adwokat od 2015 roku, radca prawny od 2018 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 2011 roku, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz tzw. „postępowań podprogowych”. Od 2012 roku stała współpraca z kancelariami adwokackimi w Warszawie. W latach 2016 – 2017 świadczył obsługę prawną na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”. Na stale związany z Teatrem Dramatycznym m. st. Warszawy oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego – Prawo Pracy.

 

Interesuje się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi, prawem pracy z uwzględnieniem specyfiki potrzeb instytucji sektora finansów publicznych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
Patrycja Klimczak
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła w 2018 roku.

 

Pierwsze doświadczenie zdobywała w trakcie studiów, gdzie w 2018 roku praktykowała w warszawskiej kancelarii, zajmując się obsługą przedsiębiorców, rejestracją spółek prawa handlowego, ich przekształcaniem oraz bieżącym doradztwem. Pod koniec 2018 roku rozpoczęła pracę w międzynarodowym domu mediowym Dentsu Aegis Network, gdzie jako młodszy prawnik zajmowała się obsługą spółek wchodzących w skład grupy oraz kwestiami związanymi z ich bieżącą działalnością z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Z Kancelarią związana jest od listopada 2019 roku, gdzie dokonali umiejętności z zakresu prawa procesowego oraz prawa transportowego.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie medycznym.
 
Christian Seifert
adwokat prawa niemieckiego od 2003 roku.

 

Absolwent Uniwersytetu Mannheim — kierunek prawo. Aplikację prawniczą ukończył w Brandenburgii. W lipcu 2003 roku ukończył aplikację zdobywając licencję adwokacką. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelarii.

 

Biegle włada językiem polskim. Pomoc prawną świadczy pod jurysdykcją prawa niemieckiego.  W zakresie specjalizacji znajduje się prawo transportowym i spedycyjnym, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych w zakresie windykacji należności, prawo spółek, prawo odszkodowawcze, w tym związane z  wypadkami drogowymi oraz prawo karne.