Uzależnienie zapłaty z fakturę VAT od dostaczenia listu przewozowego
50513
post-template-default,single,single-post,postid-50513,single-format-standard,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,transparent_content,fade_text_scaledown,side_menu_slide_from_right, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Uzależnienie zapłaty z fakturę VAT od dostaczenia listu przewozowego

W naszej codziennej pracy coraz częściej w postanowieniach zlecenia transportowego spotykamy postanowienia na mocy, których zleceniodawca uzależnia dokonanie zapłaty za wystawioną fakturę VAT od dostarczenia przez przewoźnika listu przewozowego.

Umieszczanie takich postanowień pozostaje w sprzeczności z Konwencją CMR. Umowa przewozu międzynarodowego ma charakter umowy wzajemnej, co oznacza, że przewoźnik powinien dokonać przewozu rzeczy, a nadawca zapłacić za to  wynagrodzenie. Nie jest dopuszczalne uzależnienie zapłaty przewoźnego od dostarczenia kompletnych dokumentów przewozowych.

Artykuł 4 Konwencji CNR wskazuje, że list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu oraz że brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. Powtórzył to Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia z dnia 17 grudnia 2014 r. o sygn. akt. I ACa 971/14 i zaznaczył, że ,, w piśmiennictwie Konwencja CMR nie zawiera bezwzględnego nakazu wystawiania listu przewozowego, a sam list nie jest przesłanką zawarcia umowy przewozu podlegającej postanowieniom Konwencji CMR.” Skoro Konwencja CMR nie wymaga jako obowiązkowego elementu zawarcia umowy przewozu wystawienia listu przewozowego, to tym bardziej nie można uzależniać zapłaty za wykonanie umowy od jego dostarczenia. Przywołać należy w tym miejscu postanowienie art. 41 Konwencji CMR wskazujące, że z zastrzeżeniem postanowień art. 40 jest nieważna i pozbawiona mocy każda klauzula, która pośrednio lub bezpośrednio naruszałaby postanowienia niniejszej Konwencji. Nie ulega wątpliwości, że taką klauzulą jest wprowadzanie postanowienia uzależniającego dokonanie płatności od uprzedniego przedłożenia listu przewozowego.

Podsumowując powyższe, niedostarczenie listu przewozowego nie może skutkować odmową zapłaty za wykonany transport. Jeśli Twój kontrahent odmawia dokonania zapłaty powołując się na brak dostarczenia listu przewozowego, zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.